Aktualności

Aktualności

Jak działa generator azotu?

2023-10-27

generator azotu to urządzenie służące do wytwarzania azotu o wysokiej czystości. Zasada działania opiera się na separacji tlenu i azotu w powietrzu. Zasada działania generatora azotu jest stosunkowo prosta. Teraz pozwól ZHONGRUI przedstawić Ci to szczegółowo.

 

 Jak działa generator azotu

 

Zasada działania generatora azotu:

 

1. Zasilanie sprężonym powietrzem: Pracę generatora azotu rozpoczynamy od dostarczenia sprężonego powietrza. Zwykle powietrze jest sprężane do określonego ciśnienia przez sprężarkę, a następnie trafia do generatora azotu.

 

2. Adsorpcja na sicie molekularnym: Sprężone powietrze po wejściu do generatora azotu jest przetwarzane przez adsorber na sicie molekularnym. Sito molekularne jest skutecznym adsorbentem, który może selektywnie adsorbować tlen z powietrza. Kiedy sprężone powietrze przechodzi przez sito molekularne, tlen jest adsorbowany, a azot przechodzi.

 

3. Zbieranie azotu: Po wchłonięciu tlenu przez adsorber, wytworzony azot jest zbierany i magazynowany. Azot ten ma wysoką czystość, aby spełnić określone wymagania aplikacji.

 

4. Regeneracja adsorbera: Gdy zaabsorbowany przez sito molekularne tlen osiągnie stan nasycenia, należy go zregenerować. W generatorach azotu stosuje się zwykle dwa adsorbery, jeden do adsorbowania tlenu, drugi do regeneracji. Podczas procesu regeneracji zaadsorbowany tlen jest uwalniany poprzez obniżenie ciśnienia lub dostarczenie azotu o wyższej czystości, co pozwala na przywrócenie zdolności adsorpcyjnej sita molekularnego.

 

5. Praca ciągła: Generator azotu może osiągnąć pracę ciągłą. Podczas gdy jeden adsorber adsorbuje tlen, drugi adsorber ulega regeneracji. Aby zapewnić ciągłą produkcję azotu, należy stosować naprzemiennie adsorbery.

 

Zasada działania generatora azotu opiera się na technologii adsorpcji na sitach molekularnych, która wytwarza azot o wysokiej czystości poprzez selektywną adsorbcję tlenu. Sprzęt ten jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu, takich jak żywność i napoje, farmaceutyka, elektronika, chemikalia itp., aby zapewnić zastosowania takie jak ochrona azotu, zobojętnianie, usuwanie tlenu i kontrola atmosfery.

 

Powyżej przedstawiono ci "jak działa generator azotu". Podsumowując, generator azotu umożliwia ciągłe wytwarzanie azotu o wysokiej czystości poprzez etapy takie jak dostarczanie sprężonego powietrza, adsorpcja na sicie molekularnym, zbieranie azotu i regeneracja adsorbera. Jest to niezawodne, wydajne urządzenie, które zaspokaja zapotrzebowanie na azot w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.